Døden

Døden #2 / 2016

Hva slags preg har forestillinger om døden satt på ulike samfunn, bevegelser eller tankeretninger? Hvilke grep har man gjennom historien tatt for å forstå og forholde seg til døden? Med dette nummeret av Arr har vi ønsket å undersøke forestillinger om døden i historien, og hvordan døden har blitt behandlet innen filosofi, vitenskap, kunst og religion.

Redaktør: Emil Nicklas Johnsen. Foto: Håkon Bergseth
 • Leder
 • Neste (3-4 / 2016)
 • Forrige (1 / 2016)
Innhold
 • En tapt fremtid

  Den filosofiske debatten om døden som et onde

  Carl Tollef Solberg, Preben Sørheim og Espen Gamlund
 • Hvis ikke ørene lytter, snakk til hendene

  Den døde kroppen som kunstnerisk materiale i grenseoverskridende kunst

  Babs Bakels
 • Kampen om martyrene

  Donatister og katolikker i seinantikkens Nord-Afrika

  Lars Fredrik Janby Les!
 • Den enes død er den annens brød?

  Om kropp, mat og dødsforestillinger i skandinavisk jernalder

  Marianne Hem Eriksen
 • I grenseland

  Begravelsesritualer og dødsreiseideologi fra antikken til tidlig middelalder

  J. Rasmus Brandt
 • Döden talar

  Om svenska avrättningsvisor från 1600- och 1700-talen

  Andreas Hellerstedt
 • Likets fremtid

  Ewa Domanska