Disiplin

Disiplin #4 / 2013

Et samfunn uten noen form for disiplin ville umiddelbart opphøre som samfunn. Men disiplinen kan ta mange former, utøves på mange områder og oppleves forskjellig. I dette nummeret av Arr har vi villet utforske noen av de forestillinger om disiplin som har vært i omløp fra antikken til dag.

Redaktør: Espen Schaanning. Foto: Øystein Lie
 • Leder
 • Neste (1 / 2014)
 • Forrige (3 / 2013)
Innhold
 • Selvdisiplin og selvforståelse i stoisk filosofi

  Håvard Løkke
 • Disiplin i den spartanske og romerske hær

  Torstein Torgner
 • Ulydige barn på tukthuset i Christiania, 1741–1771

  Arvid Evjen Andersen
 • Hustavlen og Aristoteles

  En disciplinerende affære

  Ingrid Markussen
 • Huus-tavlen

  Forfattet i tolv sange

  Petter Dass
 • «Halvdød av frost, men levende og beredt»

  Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt

  Espen Schaanning Les!
 • Den disiplinerte amatør

  Eit essay om ein langrennsløpar med berre ein stav, og ideane som kanskje låg koda i ei skiløype

  Gudmund Skjeldal
 • Fra danning og demokrati til lydighet og disiplinering

  Mari Pettersvold og Solveig Østrem
 • Den gode tvangen

  Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen
Utenomtema
 • I resepsjonens vold

  Nils Kjær og norske essaybegreper

  Martin Ivar Hveem Fjeld