Det ubevisste

Det ubevisste #1 / 1991

 • Leder
 • Utsolgt!
 • Neste (2-3 / 1991)
 • Forrige (4 / 1990)
Innhold
 • Fra det ubevisste sjæleliv

  Knut Hamsun
 • Litt om psykologi som historisk hjelpevitenskap

  og kong Sverre som prøveklut

  Edwin Torkelsen
 • Idé-historiske subtekster

  Elisabeth Gulbrandsen, Anne K. Haugestad og Gro Hanne Aas
 • Dobbeltgjengermotivet

  epokeproblem eller tekstontologi?

  Eivind Tjønneland
 • Mot fortolkningen

  Susan Sontag
 • Det ubevisste i historien

  En lesning av Deleuze/Guattari: L'Anti-Oedipe. Capitalisme et Schizophrénie

  Espen Schaanning
 • Hvem tør møte Eva?

  Eller pietisme, kjønn og forvirring

  Grete Børsand Heyerdahl
 • Empirismens falitt

  Historiske Årsaksproblemer i Ottar Dahls doktorgradsavhandling

  Olav Ødegården