Det eksotiske

Det eksotiske #3 / 2001

Ulike måter å iscenesette periferien - idyllisk på den ene siden, farefull på den andre - sier noe essensielt om det eksotiske. Det eksotiske kan sies å være en arena for fantasier og stereotypier - et virkelighetens drømmeland. Holdt fast og temmet i forestillingen blir de individuelle og kulturelle særtrekkene visket bort. Gjennom å redusere det fremmede til eksotiske forventninger, rykker vi det ut av sin kontekst og tvinger det inn i en annen. Frarøvet sin historie blir det stilt til skue, talt om, fantasert om, brukt og misbrukt. Alt hva våre hjerter begjærer. Idéhistorien kan problematisere og kontekstualisere den rollen som er tildelt det fremmede i vår historie. Den akademiske hverdagen endres nok ikke nevneverdig, men ved å historisere det eksotiske kan vi avsløre strategiene og teknikkene som låser det fremmede fast i vår selvbekreftende forestillingsverden.

Redaktør: Joakim Botten.
 • Leder
 • Neste (4 / 2001)
 • Forrige (1-2 / 2001)
Innhold
 • Josephine Baker og det negrofile Paris

  Joakim Botten
 • Kvinnelige alvefortryllelser

  Jeanette Sky
 • 'Negeren' - det eksotiske alibi

  Om hvite menneskers frykt og behov for kontroll

  Amani Olubanjo Buntu
 • Det ville og det opphøyde

  hvordan det eksotiske ble tidløst

  Dag Øistein Endsjø
 • Forbrytermennesket

  Lombrosos konstruksjon av den fødte forbryter

  Espen Schaanning
 • Spektakulære mennesker

  om det eksotiske som utstillingsteknikk

  Brita Brenna
 • Iseballe Eberhardt og flukten fra samtiden

  Om novellen Yasmina - en fortelling fra Algerie

  Sigrid Briseid
 • Fra massedrap til moralsk mystikk

  Thomas Hornburg
 • Nasjonalitetene i nasjonen

  de etniske minoriteter i norske folketellinger 1845-1930

  Einar Lie
Debatt
 • Drap i samfunnsmessig perspektiv

  Hedda Giertsen
Bøker
 • Idéhistoriens muligheter og begrensninger

  Helge Jordheim
 • Logo-logikken under Attac

  Vidar Enebakk