Akademikernes samfunnsansvar

Akademikernes samfunnsansvar #3-4 / 2014

Arr fyller 25 år i 2014 og tar i dette jubileumsnummeret for seg ulike forestillinger om akademikernes samfunnsansvar.

Redaktør: Espen Schaanning. Foto: Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO
 • Leder
 • Neste (1 / 2015)
 • Forrige (2 / 2014)
Innhold
 • Hvem skal ta ansvar for samfunnsansvaret?

  Espen Schaanning
 • Tid, politikk og eksistens

  Cathrine Holst
 • Akademikeres samfunnsansvar

  Torbjørn Røe Isaksen
 • Gjør din plikt og krev din rett – som akademiker?

  Jonas Bals
 • Akademikere i det postkulturelle

  Dannelse som oversetterkompetanse

  Kjetil A. Jakobsen
 • I solidaritet med kvinner

  Forskerens samfunnsansvar for kvinners helse i Norge og Afrika

  Johanne Sundby
 • Network of Action

  Kapasitetsbygging og innovasjon i helsesystemer i sør

  Kristin Braa og Petter Nielsen
 • Hvordan kunnskap brukes for eller mot de stemmeløse

  Siri Martinsen
 • Islamofobisk vitenskapshistorie

  Vidar Enebakk Les!
 • Samfunnsforskning – fra endring og kritikk til legitimering?

  Elisabeth L'orange Fürst
 • Lærdom eller dannelse

  Filologers samfunnsoppdrag i England på 1700-tallet

  Tor Ivar Østmoe
 • Humanismens nytte

  Teori og praksis i renessansehumanismen – og i dagens humaniora

  Else Marie Lingaas
 • "Ei at opholde sig ved unyttige abstractioner, subtiliteter og haarkløverier"

  Vitskapens einskap og nytteverdi ifølgje Johan Ernst Gunnerus (1718–1773)

  Rolv Nøtvik Jakobsen
 • Det akademiske ansvar som krisesymptom?

  Noen trekk ved Det Kongelige Frederiks Universitet på 1800-tallet

  Thor Inge Rørvik
Utenomtema
 • En fri film?

  Filmsensur i møte med ytringsfrihet, politikk og samfunnsmoral

  Britt Medalen Nilsen