Artikler som omhandler Skole

Bilde. Måling har gjort sitt inntog i barnehagen.. Illustrasjon: Freepik

Måling og mestring

Barnehagene utsettes for et økende press for å forberede barna på skolematematikken. I forsøket på å måle og vurdere småbarnas prestasjoner, trosses barnehagenes egen rammeplan. Les mer >

Bilde. .

Skolen og humaniora

Kraften i allmenn dannelse. Skolen som formidler av humaniora. Bidrag til en historisk lesning
av Merete Roos (Portal akademisk) Les mer >

Side 1 av 2.  1 2 >