Artikler som omhandler Oppdragelse

Bilde. Måling har gjort sitt inntog i barnehagen.. Illustrasjon: Freepik

Måling og mestring

Barnehagene utsettes for et økende press for å forberede barna på skolematematikken. I forsøket på å måle og vurdere småbarnas prestasjoner, trosses barnehagenes egen rammeplan. Les mer >