Artikler som omhandler Matematikk

Bilde. Måling har gjort sitt inntog i barnehagen.. Illustrasjon: Freepik

Måling og mestring

Barnehagene utsettes for et økende press for å forberede barna på skolematematikken. I forsøket på å måle og vurdere småbarnas prestasjoner, trosses barnehagenes egen rammeplan. Les mer >

Bilde. .

Om å disiplinere tenkningen

Gesellschaftliche Funktionen des Mathematikunterrichts. Ein soziologischer Beitrag zum kritischen Verständnis mathematischer Bildung
av David Kollosche (Springer Spektrum) Les mer >