Artikler som omhandler Filologi

Lysten på Ordet

Filologens materiale er ordet, logos, og boken, bâblos eller codex. Og filologen er mer enn sine kollegaer i andre tekstbaserte vitenskaper, selv innenfor humaniora, opptatt av ordet som sådan. Ordets materialitet, form og historie står i sentrum for filologens granskninger. Denne... Les mer >

Vi filologer!

“99 av 100 filologer burde ikke vært det”, slo Nietzsche i sin tid fast. “Hva skjer med en disiplin som styres av disse 99?” spør han i fortsettelsen. To av dem forsøker å svare. Les mer >

Innøvelser i en ny filologi

Vi trenger en ny filologi, nye måter å nærme oss tekster på, nye metoder for å beskrive dem. Ansatser til en slik filologisk vending finnes hos to av etterkrigstidens mest markante historieteoretikere: Reinhart Koselleck og Michel Foucault. Les mer >