Artikler som omhandler Begrepshistorie

Bilde. «De opprørske englenes fall (1562)» av Pieter Brueghel (d.e.).. Kilde: Wikimedia commons

Krisetid

Kan vi stole på at historien selv, det vi kaller fremskrittet, finner en utvei for oss? Eller er det eneste vi står igjen med, våre egne avgjørelser og handlinger? Les mer >

Innøvelser i en ny filologi

Vi trenger en ny filologi, nye måter å nærme oss tekster på, nye metoder for å beskrive dem. Ansatser til en slik filologisk vending finnes hos to av etterkrigstidens mest markante historieteoretikere: Reinhart Koselleck og Michel Foucault. Les mer >