Artikler som omhandler 1900

Bilde. Foto: Håkon Bergseth. Foto: Håkon Bergseth

Kroppslig beredskap for andre

Årsaken til kvinners høye sykefravær og høyere uføreandeler er kompleks og kan ikke alltid gripes av foreliggende statis­tikk. I denne artikkelen ønsker jeg å vise at kvalitativ forsk­ning gir muligheter til å gå bak statistikkens over­ordnede kategoriseringer og gi økt innsikt. Les mer >

Bilde. . Foto: Marthe Amanda Vannebo

Gjentakelsens kunst

Denne artikkelen handler om Edward Saids lille bok Musical Elaborations fra 1993, utgitt på norsk som Musikalske betraktninger i 2005.1 Den er den mest systematiske utformingen Said selv ga av det man kunne kalle et «musikksyn», men den er også et poetisk og presist inntak til... Les mer >

Side 1 av 3.  1 2 3 >