Artikler som omhandler 1500

Bilde. . Foto: Carl Martin Nordby

Døden som tyv

En student spurte en gang sin rabbi: «Hva er lykke?» Rab­bien svarte: «Far dør, sønn dør, sønnesønn dør.» Studen­ten: «Men hva har det å gjøre med lykke?» Rabbien: «De døde i den... Les mer >