Bokmeldinger i Arr nr 3-4 / 2017Russland

Bilde

(Be)grib idéhistorien

Grep om fortiden. Perspektiver og metoder i idéhistorie av Ellen Krefting, Espen Schaanning & Reidar Aasgaard (red.) (Cappelen Damm Akademisk) Les mer >