Bokmeldinger i Arr nr 3-4 / 2016Meningen med livet

Bilde

Dagens skoletenkning

Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet. av Kunnskapsdepartementet (Meld. St. 28 2015–2016) Les mer >