Bokmeldinger i Arr nr 2 / 2017Krise

Bilde

Furu, ikke folk

Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år av Audun Dybdahl (Cappelen Damm akademisk) Les mer >